Scroll Top
Inneklima, Energi- og Ventilasjon 2024

Inneklima, energi og ventilasjonskonferansen 2024

NÅR
Oslo Tirsdag
23. JANUAR 2024
 fra kl. 08.15 – 15.45
HVOR

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Holbergs gate 30, 0166 Oslo

Inneklima, energi og ventilasjon 2024

Ventilasjonsforum arrangerer  ” Inneklima, energi – og ventilasjonkonferansen 2024″ den 23. januar 2024 på Radisson Blu Scandinavia Oslo.

På « Inneklima, Energi, og Ventilasjon 2024 « setter vi søkelyset på inneklima, energi, ventilasjon, klima og teknologi. Med dette arrangementet ønsker vi å bringe sammen aktører og beslutningstakere i ventilasjon – og byggebransjen, for å dele kunnskap, erfaringer og innovative løsninger for å skape sunnere og mer energieffektive bygg, bedre innemiljøer, og bruk av nye løsninger og teknologi.

I dagens verden, hvor vi står overfor utfordringer knyttet til bærekraft, klimaendringer og økende energiforbruk, spiller inneklima og energieffektivisering en avgjørende rolle. Konferansen utforsker noen av de nyeste fremskrittene innen teknologi som driver innovasjon på disse områdene, og hvordan disse kan implementeres for å forbedre livskvaliteten, redusere miljøpåvirkningen og optimalisere energiforbruket.

Gjennom inspirerende foredrag, interaktive diskusjoner og praktiske case-studier vil vi utforske hvordan ventilasjonssystemer, smarte teknologier, bærekraftige energikilder og avanserte styringssystemer kan samarbeide for å skape optimale innemiljøer. Vi vil også se på de nyeste trender innen energieffektivisering, fra bygningsdesign til implementering av grønne energiløsninger.

Konferansens målgruppe: Eiendomsselskaper, byggherrer, prosjektledere og rådgivere, entreprenører, leverandører, forvaltningen, teknisk ansvarlige, og driftsansvarlige av bygg.

KONFERANSENS
SamarbeidsPartnere
KONFERANSENS
Program
Konferansens hensikt er gjennom 4 seksjoner og 3 paneldebatter å tydeliggjøre dagsaktuelle problemstillinger og forslag til løsninger for hele verdikjeden innenfor ventilasjon, energi og inneklima. Vi må sammen styrke den faglige kompetansen i alle ledd.

08.15 – 09.00

Registrering og kaffe med noe å bite i

09.00 – 09.05

Velkommen ved møtelederne Line Cecilie Lie og alicja schilling

09.05 – 10.15

Seksjon 1: Inneklima og Helse

Kan vi klimatisere for bedre helse og lavere energibruk?

Vi bygger for mennesker, ikke for å bruke minst mulig energi. Vi bygger for å gi mennesker et godt liv. Bolig, barnehage, skole og jobb er avgjørende for helse. Målet må derfor være; bærekraftig ressursbruk for helse og godt innemiljø.

Jan Vilhelm Bakke – Tidligere Overlege – Arbeidstilsynet

Inneklimaet på norske skoler befinner seg i en krisesituasjon

Inneklimaet i skoler påvirker våre barns helse, trivsel,og læring og må tas på større alvor. Flere undersøkelser avslører en skremmende virkelighet som ikke lenger kan ignoreres. I bygg hvor framtidens generasjoner oppholder seg hver dag må tas på alvor. Norge trenger en inneklimarevolusjon.

Mads Mysen – Fagdirektør ventilasjon, GK Inneklima – Professor II, Oslo Met

Mer av alt, raskere – hvem ivaretar inneklima?

Godt inneklima er et samarbeidsprosjekt. Norsk Innemiljøorganisasjon er bekymret over at Folkehelseinstituttet legger ned inneklima som fagfelt samtidig som klima- og strømkriser er over oss. Hvordan kan personer i ulike roller, med ulik fagbakgrunn og fra ulike næringer samarbeide for å unngå at dårlig inneklima skal gi oss en helsekrise? Vi må begynne i går (egentlig i 1993), og alle gode krefter må bidra til at ikke inneklimaet blir glemt når løsningene skal tas fram!

Sverre Holøs – Leder, Norsk Innemiljøorganisasjon

Paneldebatt

Debattanter; Jan Vilhelm Bakke, Mads Mysen og Sverre Holøs

Temaer: Alle som jobber med ventilasjon vet at vi først og fremst ventilerer for et bedre inneklima? Hva er da årsakene til et inneklimaet i norske bygg er for dårlig? Har vi den kompetansen vi trenger? Hvem er ansvarlig for at vi kommer i en bedre situasjon fort?

debatten ledes av Line C. Lie

10.15 – 10.35

Kaffepause og besøk hos utstillerne

10.35 – 11.35

Seksjon 2: hva er status

Hvordan oppdager vi feil i dagens bygningssystemer? Hvordan retter vi dem, og blir de faktisk rettet?

Hvordan oppdager vi feil i dagens bygningssystemer? Hvordan retter vi dem, og blir de faktisk rettet? Vi vet at feil som oppstår i bygninger og tekniske anlegg påvirker inneklimakvalitet, energiforbruket og miljøet, men hva gjør vi når feil blir oppdaget? I dette foredraget skal vi 1) utforske ny forskning som viser at forretningsmodeller spiller en vesentlig rolle i hvordan ulike bedrifter håndterer nettopp disse utfordringene, og 2) identifisere hvilke selskaper som lykkes med dette.

Kamilla Heimar Andersen – Forsker,  Sintef Community og Doktorand ved Aalborg Universitet

SKOK er et kravsett som er utover minstekravene i TEK, og som Oslobygg KF er bundet av. Med det som bakgrunn, hvordan ønsker vi framtidige installasjoner i våre formålsbygg?

Med basis i våre erfaringer og utfordringer har vi klare krav til hvordan vi ønsker framtidige installasjoner i forhold til funksjonskrav, brannsikkerhet, miljøprofil, LCC, samt planlegging av sluttfase og prøvedrift. Og hvordan kan behovsstyring av luftmengder løses innenfor passivhuskravet ?

Ole-Hugo Sandsnes Vik – Teknisk prosjektleder, Oslobygg KF

STORE KONSEKVENSER VED VALG AV FEIL BRANNSTRATEGI

Ventilasjonsanlegg kan bidra stort til økte brann- og røykskader, samt være med på å hindre evakuering av folk ved en brann. Med enkle tekniske løsninger kan vi gjøre bygninger sikrere, og redusere skadeomfanget. Bør forskrifter for brannsikkerhet endres, eller holder det med et kompetanseløft?

Torkild Bøe, KAM Inneklima, Micro Matic AS

Ventilasjonsteknikeren – fagarbeideren du trenger!

Kommer det nye ventilasjonsteknikerfaget til å bli en suksess og hva kan bransjen gjøre for å sikre faget? Hør hva status er på utdanningen og hva kan du gjøre for å være med på å forme fremtidens ventilasjonsteknikere?

Espen Rønning – Fagsjef, VKE

11.35 – 12.05

Paneldebatt

Debattanter: Kamilla Heimar Andersen, Ole- Hugo Vik, Torkild Bøe, Espen Rønning og Knut Myhrer

Temaer: Hvorfor prosjekterer og drifter vi de tekniske anleggene på en dårlig måte? Mangler vi kompetanse, og hva slags kompetanse mangler vi i så fall? Hvordan skal vi skaffe oss den kompetansen vi trenger, og hvem er ansvarlig?

Debatten ledes av Alicja Schilling

12.10 – 13.00

lunsj + Utstiller besøk 

13.00 – 14.00

Seksjon 3: Fremtiden – hva bringer den?

Hvilke utfordringer møter vi når vi skal ventilere gamle bygg, og hvordan oppgraderer vi enklest gamle ventilasjonsaggregater?

Oppgrader, ikke bytt ut – det kan være mye å spare på å forlenge levetiden til gamle ventilasjonsaggregater. Hvordan skal vi jobbe med ventilering i ROT-markedet. I tillegg vil Bjørn-Osvald Skandsen snakke om “japansk kintsugi” og ulver i fåreklær.

Bjørn-Osvald Skandsen – Administrerende direktør, Systemair AS

På vertikal har vi redusert de tekniske installasjonene for et mer bærekraftig bygg- hvordan og hvorfor?

Dette prosjektet har til hensikt å redusere de tekniske installasjonene for et mer bærekraftig bygg? Hva da med inneklimaet, får vi til å kutte klimagassutslipp parallelt med at bygget skal være godt for menneskene som bor og jobber der? Er det mulig å få til innovasjon innenfor rammen av en totalentreprise, eller tvinger samspill seg frem slik Avantor har valgt i dette og andre bærekraftige prosjekter?

Geir Thoresen – Prosjektleder, Avantor Eiendom AS

“EPD – Miljødeklarasjoner. Hva er dette, og hvordan vil det påvirke ventilasjonsbransjen fremover i det grønne skiftet?”

Miljøbelastninger og klimagassutslipp fra materialer i byggeprosjekter har vist seg å være betydelig. VVS-fagene er intet unntak. Gjennom bruk av miljødeklarasjoner (EPD) på produkter og komponenter kan leverandørene og entreprenørene tilby de beste produktene og løsningene med lavest mulig miljøbelastning. Thor Lexow vil gå gjennom hva EPD er for noe og hvorfor disse er nødvendige å gjennomføre klimagassregnskap i byggeprosjekter.

Thor Lexow, Administrerende direktør, VKE

Klarer vi å kutte klimagassutslipp, og samtidig ivareta menneskenes trivsel i byggene våre?

Grensen 9 i Oslo er et prosjekt som har stort fokus på sirkulær økonomi og ombruk, og hvor spesielt de tekniske fagene med ventilasjon i spissen blir utfordret.

Torstein Blumer – Prosjektleder og DL i Magna Construction Management

14.00 – 14.20

Kaffepause og besøk hos utstillerne

14.20 – 15.00

Seksjon 4: Entreprenørens og byggherrens scene

Mange av bransjens prosjekter gjennomføres enten som totalentreprise eller varianter av samspill. hvorfor fungerer ikke det slik det burde? 

Hvilket inntrykk har vi av UE markedet generelt, og ventilasjonsentreprenører med deres rådgivere spesielt?

Espen Haaland –  Avdelingssjef teknisk avdeling – Region Næring, Skanska Norge AS

Kan ventilasjonsbransjen ta mer aktivt bruk av systemdata og moderne teknologi, for å bidra til økt kvalitet i sine leveranser, og Kan digitalisering styrke bransjens konkurransekraft?

Hvordan sikrer vi ett aktivt og digitalt samarbeid mellom eiere, bestillere og entreprenører slik at bransjen i sin helhet utvikler seg i takt med ett digitalt landskapet i stadig bevegelse? Dagens teknologi tilsier at bransjen nå har en unik mulighet til å ta ett digitalt løft, der hvor systematisk ferdigstilling blir basert på validert RAW data og ikke KS lister fra 1990 tallet.

Knut Tore Haugen – Teknisk sjef – VIA VIKA, Aspelin Ramm

15.00 – 15.30

paneldebatt

Deltagere: Espen Haaland, Torstein Blumer, Geir Thoresen, Henning Bjerke, Bjørn-Osvald Skandsen, Thor Lexow, og Knut Tore Haugen

Temaer: Vi ser gradvis en overgang fra totalentreprise til samspill, noe som er nødvendig for mer bærekraft som krever innovasjon. Hvorfor mangler vi fortsatt innovasjon? Handler det om å redusere risiko, eller å incentivere aktørene? I så fall hvordan? Hva er de største barrierene for reelt samspill som kutter klimagassutslipp? Hvordan står det til med fremtidskompetansen, og hva og hvordan skal ventilasjonsbransjen levere det kundene ønsker og trenger?

Debatten ledes av Line C. Lie og Alicja Schilling

 15.30 – Slutt
meld deg på
Inneklima, energi og ventilasjonskonferansen 2024

Praktisk informasjon:

Tid: Tirsdag 23.01.24, kl. 08.15 – 15.30
Sted: Radisson Blu Scandinavia Oslo, Holbergs gate 30, 0166 Oslo

Deltageravgift: kr. 3.450,- eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no
Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Påmelding
KONFERANSENES
FOREDRAGSHOLDERE
Bjørn Osvald Skandsen
Bjørn Osvald Skandsen
Administrerende direktør, Systemair AS
Espen Rønning
Espen Rønning
Fagsjef, VKE
Geir Thoresen
Geir Thoresen
Prosjektleder, Avantor Eiendom
Jan Vilhelm Bakke
Jan Vilhelm Bakke
Tidligere Overlege – Arbeidstilsynet
Kamilla Heimar Andersen
Kamilla Heimar Andersen
Forsker, Sintef Community og Doktorand ved Aalborg Universitet
Mads Myse
Mads Mysen
Fagdirektør ventilasjon GK Inneklima – Professor II, Oslo Met
Ole Hugo Sandvik
Ole-Hugo Sandnes Vik
Teknisk prosjektleder, Oslobygg KF
Sverre Holos
Sverre Holøs
Leder, Norsk Innemiljøorganisasjon
Thor Lexow
Thor Lexow
Adm. dir – VKE
Torstein Blumer
Torstein Blumer
Prosjektleder og DL, Magna Construction Management AS
Knut Tore Haugen
Knut Tore Haugen
Teknisk sjef, Aspelin Ramm AS
Espen Haaland
Espen Haaland
Avdelingsleder, Skanska Norge AS
Line Cecilie Lie
Line Cecilie Lie
Eiendomsansvarlig, Kripos
Alicja Schilling
Alicja Schilling
Avdelingsleder VVS, Intec Norge Øst AS
Torkild Bøe ny
Torkild Bøe
KAM, Micro Matic Norge AS
bilder fra
TIDLIGERE konferanser
KONTAKT OSS


Ventilasjonsforum
Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
Telefon: +47 480 68 283
E-post: stig@vvsforum.no

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.